Oversikten inkluderer ogå plassfratredelsene meldt fra Norsk Lektorlag.

Lenkeblokk Icon Her finner dere en detaljert oversikt over uttaket