Innlevering av plassfratredelser (navnelister) blir i år som følger:

  • LO Kommune og YS-K leverer navnelister torsdag 20 mai, senest klokken 13.
  • Unio og Akademikerne leverer navnelister torsdag 20. mai, senest klokken 15.

Under mekling foregår samtalene mellom partene via riksmekleren og bak lukkede dører. KS gjør derfor oppmerksom på at vi ikke kan gå ut med konkret informasjon inntil det foreligger et anbefalt eller avvist meklingsresultat.

Partene hadde sitt første møte hos riksmekleren 5. mai.

For mer utfyllende informasjon se B-rundskriv 2-2021.