Oppgjøret er allerede spesielt som følge av korona-situasjonen. Hva er status før forhandlingene starter opp 3. september?

Gjester er arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, og avdelingsdirektør i forhandlingsavdelingen, Hege Mygland.

Du kan lytte til episoden her:

 

21. februar publiserte vi en episode som het «Foran tariffoppgjøret». Lite skjønte vi, og enda mindre visste vi, om hva de nærmeste uker og måneder ville bringe.

Nå vet vi i alle fall betydelig mer, blant annet vet vi at vi står foran et helt annet tariffoppgjør enn det vi trodde vi sto foran i februar.

Du kan lytte til den episoden her: