Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er partene i KS-området enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 15. september 2020. Det samme gjelder for særavtalen SGS 2020 Pensjonsordninger og for SFS 2404 Brannavtalen mellom KS og Det norske maskinistforbund.

Forhandlingene om hovedtariffoppgjøret i 2020 starter den 3. september. Fristen for å finne en forhandlingsløsning, er tirsdag 15. september ved midnatt. Dersom det blir brudd i forhandlingene, går kommuneoppgjøret til mekling.

Lenkeblokk Icon Protokollen kan leses her