Den tidligere oppgavefordelingen mellom KS og Landbruksdirektoratet ansås som lite hensiktsmessig, og Landbruksdirektoratet  overtok derfor forvaltningen av veterinærvaktordningen fra 1.1.2016.

Oppgavene knyttet til regneark for vaktordningen, veterinærvaktskjema, fastsettelse av økonomiske satser og evt. arronderinger av veterinærdistrikter vil fra 1.1.2016 være Landbruksdirektoratets oppgave.

Lenkeblokk Icon Landbruksdirektoratets nettside