Avtalen er blitt forlenget uten endringer.

Avtalen

Kontaktpersoner:
KS forhandling