Faktura for innbetaling av OU-midlene sendes ut i løpet av april måned.

B-rundskriv 3-2024 kan lastes opp nedenfor.

B-rundskriv 3-2024 - OU-kontingent 2024 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. april måned