Faktura for innbetaling av OU-midlene sendes ut i løpet av april måned.

B-rundskriv 2-2023 kan lastes opp nedenfor.

B-rundskriv 2-2023 - OU-kontingent 2023 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. april måned