Pandemien har vist oss at hvor arbeid gjøres ikke nødvendigvis er avgjørende

Hege Mygland

Forhandlingene mellom KS og lærerorganisasjonene om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213) starter i dag.

– Koronapandemien har endret arbeidslivet – også skolen. Nye arbeidsformer og digitale verktøy er blitt tatt i bruk, både i undervisningen og i samhandling med kolleger. Disse erfaringene som skoler, kommuner og fylkeskommuner har gjort under pandemien, bør være grunnlag for å modernisere arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet, sier KS’ forhandlingsleder Hege Mygland.

Lenkeblokk Icon KS' tilbud ved forhandlingsstart

Arbeidstidsavtalen gjelder for to år og ble sist forhandlet i 2019. KS har ikke foreslått vesentlige endringer i lærernes arbeidstid i forhandlingsrundene siden streiken i 2014, bare mindre justeringer. Resultatet i både 2019 og 2017 var at avtalen ble forlenget uten endringer.

Nå gir erfaringene fra pandemien nye muligheter til å finne framtidsrettede løsninger, til beste for både elevene, lærere, skoleledere og skoleeiere.

– Pandemien har vist oss at hvor arbeid gjøres ikke nødvendigvis er avgjørende. Hvor og når lærerne gjør sitt arbeid utenom undervisningen bør avhenge av hva slags oppgaver det er snakk om og hva som er hensiktsmessig for å løse skolens oppdrag best mulig. Godt og tillitsfullt samarbeid mellom ledere, lærere og de tillitsvalgte er avgjørende, sier Mygland. 

Fristen for forhandlingene om denne særavtalen er 31. desember 2021. Dersom partene ikke blir enige, blir avtalen en del av hovedtariffoppgjøret til våren.