- KS er fornøyd med at partene kom til enighet om ny særavtale og at partsarbeidet vil pågå i perioden for å få til en felles forståelse av utfordringene på et meget viktig samfunnsområde, sier Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i KS.

Endringene innebærer en ytterligere styrking av godtgjøringen for deltidspersonell på utrykning. Godtgjøringssatsene for overordnet vakt er justert opp, deltidspersonell i beredskap uten vaktordning gis en fast årlig godtgjøring og partene lokalt skal inngå avtale om bruk av varslingssystemer på fritiden.

Det er også etablert partssammensatte utvalg i avtaleperioden, som skal belyse ulike utfordringer knyttet til brann- og redningstjenesten og avtalen spesielt.

På grunn av smittesituasjonen ble forhandlingene utsatt fra før jul. Ved å følge samme smittevernrutiner som ved gårsdagens åpning av årets lønnsforhandlinger, kunne forhandlerne i brannavtalen møtes fysisk med små delegasjoner.

– Det ble noen krevende runder, men det å kunne gjennomdiskutere problemstillingene ansikt til ansikt bidro til at vi klarte å finne en felles løsning med både Fagforbundet, Delta, NITO, Tekna og Det norske maskinistforbund, sier spesialrådgiver Torfinn Thomassen som ledet forhandlingene på vegne av KS.

Avtalen har virkning fra 01.01.21 – 31. 12.22. For Det norske maskinistforbund har avtalen en varighet frem til 30.04.2022.

Last ned avtalen