Kystverket har avtaler med utvalgte vertskommuner/vertsselskaper om vertskommunenes/vertsselskapenes ansvar for bemanning av Kystverkets oljevernberedskapsdepoter.

Avtalen ASA 4110 Oljevern regulerer godtgjøring til mannskapene som bemanner oljevernberedskapsdepotene.

Ved forhandlingene ble det bl.a. avtalt økninger i godtgjøringssatsene og alder for opphør av deltakelse i depotstyrkene ble økt til 65 år.

Last ned avtalen

Kontakt:
KS Forhandling (epost)