B-rundskrivet, der særavtalen og forskriften omtales nærmere, finner du nederst i artikkelen.

Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale
Etter en dom i Høyesterett i 2016 vil avlastere normalt anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere. Dommen gjorde det problematisk å fortsette avlasterordningene som før, hvilket kunne få uheldige konsekvenser for brukerne av tjenestene. På bakgrunn av dette fastsatte departementet forskrift om arbeidstid for avlastere som åpner for unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

Partene er enige om at avlastning er en type arbeid som skiller seg vesentlig fra annet arbeid, og har derfor sett behov for å utfylle forskriften med egne lønns- og arbeidsvilkår, slik at tjenesten i størst mulig grad kan opprettholdes.

Lenkeblokk Icon B-rundskriv om SGS 1030 - Avlastere Lenkeblokk Icon Eksempel på arbeidsavtale avlaster