Høyesterett avsa den 23. juni 2016 en dom som vil begrense kommunal sektors adgang til å bruke oppdragstakerkontrakter. Dommen gjelder en avlaster og støttekontakt for samme bruker. Rettens flertall klassifiserer dette som et arbeidstakerforhold.

På bakgrunn av denne dommen har KS nå utarbeidet et rundskriv om konsekvensen av dommen.

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned B-rundskriv 7/2016 - Konsekvensene av Høyesteretts «avlaster 2 dommen»