Justering av tidligere risikotillegg er også tatt med i dette B-rundskrivet.

B-rundskrivet kan lastes ned her.