Det partssammensatte pensjonsutvalget i KS-området har gjennom Pensjonskontoret fått utarbeidet en rapport fra Actecan; Uttak av  AFP og uttak for ansatte med særaldersgrense i kommunesektoren. Før jul vil det også komme en rapport utarbeidet av FAFO med tittelenHvordan blir kjønns- og likestillingsperspektivet ivaretatt i en påslagsordning sammenliknet med dagens bruttoordning? Er kvinners mønster for yrkesdeltagelse i endring?

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned rapporten fra Actecan; Uttak av AFP og uttak for ansatte med særaldersgrense i kommunesektoren

Partene har i henhold til protokollen fra Hovedtariffoppgjøret en pågående dialog omkring pensjonsspørsmål der vi blant annet følger arbeidet og utredningene som skjer i staten ved Arbeids- og Sosialdepartementet. Arbeidet i staten skjer i form av utredninger og møter, der KS er representert.

KS fortsetter arbeidet med pensjon sammen med partene i kommunal sektor på bakgrunn av de avklaringer og det mandat vi tidligere har fått.

For mer interessant lesning om pensjonsspørsmål vises det til rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe.

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned rapporten fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 5. juni 2018