KS har i tidligere tariffperioder brukt ubenyttede OU-midler til tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering av voksne til fagarbeidere. Vi er nå i den situasjonene at det ikke lenger er ubenyttede OU-midler og ordningen avvikles.