Rammeavtalen ble i fjor inngått for to år, for perioden 1.8.2023-31.7.2025. KS og Creo ble ved disse forhandlingene enige om at honorarsatsene reguleres pr. 1.8.2024 i henhold til den anslåtte frontfagsrammen for 2024.

Satsene er derfor økt med 5,2 prosent. Per 1.8.2024 gjelder følgende honorarsatser:

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 913-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 823,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Frem til 31.7.2024 gjelder disse satsene:

  • Honorar for formidlingsdager, minst kr. 5 620,-, jf. pkt. 4 i rammeavtalen.
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver, kr. 782,-, jf. pkt. 6 i rammeavtalen.

Se A-rundskriv 1/2023 (pdf) for mer informasjon. Avtaleteksten finnes i rundskrivet, men kan også leses her (pdf).

Ikke en tariffavtale
Rammeavtalen er ikke en tariffavtale. KS anbefaler derfor medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn ved inngåelse av de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • De økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • Rammer for oppdraget
  • Oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • Immaterielle rettigheter

Se også A-rundskriv 2/2018 (pdf) for nærmere omtale av bakgrunn for rammeavtalen og kommentarer til de mest sentrale bestemmelsene.