Endringen innebærer at arbeidstakere som arbeider i minimum 20 prosent stilling hos en arbeidsgiver tilknyttet Statens pensjonskasse, skal tas opp som medlem av pensjonsordningen fra 1. april 2016.

Stortinget har også vedtatt at det skal innføres en 20 % innmeldingsgrense for sykepleiere fra samme dato.

For mer informasjon se følgende lenker:

https://www.spk.no/nyheter/2015/minstegrense-for-rett-til-medlemskap-i-spk-er-endret/

https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/tidligere-innmeldingsregler-i-klp