Rikslønnsnemnda skal settes med ni medlemmer, herunder ett medlem fra LO, for å kunne treffe en avgjørelse. Det vil derfor ikke kunne gjennomføres møte i nemnda uten en representant for LO, skriver Rikslønnsnemndas leder, Liv Synnøve Taraldrud, til møtedeltakerne.

Taraldsrud skriver videre at hun har forståelse for at det ikke er mulig eller forsvarlig å skaffe et varamedlem på så kort tid, både ut fra sakens vanskelighetsgrad og ut fra de triste omstendighetene for LO.

Som leder av Rikslønnsnemnda ser jeg da ingen andre muligheter enn at møtet avlyses. Vi vil snart komme tilbake med forslag til nye datoer for et nytt møte i Rikslønnsnemnda, skriver Taraldrud.