Ny avtaleperiode er 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Honorartakster, driftstilskudd og avsetninger til fond reguleres samlet med 6,96 prosent.

Dersom fastlegen gjennomfører eller svarer på skriftlig e-konsultasjon etter klokken 16 kan det kreves høyere egenandel enn dersom e-konsultasjonen er gjennomført på dagtid. I regelverket er det siden 2020 fastsatt at pasienten skal samtykke til dette. Fra 1. juli 2024 vil regelverket spesifiseres til å innebære et informert samtykke fra pasientens side. Dette innebærer at pasienten skal ha samtykket til at egenandelen vil være høyere dersom e-konsultasjonen er etter klokken 16 eller legen svarer pasienten etter klokken 16.

Partene har inngått en protokoll om videreføring av EPJ-løftet.

Les mer i rundskriv A/3-2023 (PDF).