I 2020 ble det innført et knekkpunkt på 1 000 i basistilskuddet. Listeinnbyggere opp til 1 000 skal ha høyere sats enn listeinnbyggere over 1 000. Det ble også innført et grunntilskudd for fastleger hvor listetaket er fastsatt til over 500, men hvor faktisk listelengde er lavere. Se mer om vilkårene i rundskrivet.

Basistilskuddet utgjør 675 kroner per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1 001 og opptil 2 500 utgjør basistilskuddet 544 kroner per listeinnbygger.

Ny avtaleperiode er 1. juli 2022 til 30. juni 2023.

Vi gjør oppmerksom på at størrelsen på basistilskuddet kan endres i løpet av avtaleperioden. Hvis det blir endringer, vil KS publisere dette på våre nettsider.

Lenkeblokk Icon Les mer i A-rundskriv 5/2022