I 2020 ble det innført et knekkpunkt på 1 000 i basistilskuddet. Listeinnbyggere opp til 1 000 skal ha høyere sats enn listeinnbyggere over 1 000. Det ble også innført et grunntilskudd for fastleger hvor listetaket er fastsatt til over 500, men hvor faktisk listelengde er lavere. Se mer om vilkårene i rundskrivet.

I perioden 01.07.2021 – 31.12.2021 utgjør basistilskuddet 642 kroner under knekkpunkt og 526 kroner over knekkpunkt.

Fra 01.01.2022 økes basistilskuddet til 653 kroner under knekkpunkt, mens satsen på 526 kroner blir stående.

Ny avtaleperiode er 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Les mer i A-rundskriv 3-2021