De nye satsene fra 1. januar 2021 er:

§ 4.1    Leger med fastlegeavtale får praksiskompensasjon etter følgende tabell

Timer pr uke

Årsbeløp 01.01.2021

1

10 610

2

21 228

3

31 841

4

42 460

5

53 121

6

63 693

7

74 307

8

84 922

9

94 071

10

104 522

11

112 562

12

120 601

13

130 651

14-24 t, minst

147 174

§ 4.3
kr 287 per time.

§ 6.4 b)
kr 124 per time.

§ 7.4
Slik fri gir praksiskompensasjon på kr 2787 for 8 timer.

§ 8.3    Legen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende skala:

Vaktklasse/antall min.

aktivt arbeid i gjennomsnitt per klokketime vakt

 

man – fre

 

lør – søn

 

helg - høytid

 

1      0 -  10 min.

168

223

256

2    11  - 25 min.

55

85

97

3    26  - 45 min.

31

55

63

4    over 45 min.

0

0

0

For arbeid ved legevaktsentral etter punkt 8.2 betales i tillegg kr 54 per time.

§ 8.5    Bakvakt for lege som ikke oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften
Bakvaktlegen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende skala:

 man – fre

 lør – søn

 

helg - høytid

 

168

223

256

§ 8.11
kr 3,84 per innbygger.

§ 9.1    Timelønn i henhold til befolkningsgrunnlag

 

Timelønn

Timelønn spesialist

  Legevaktdistrikt

Ukedag

Lør/søn/helg/
høytid

Ukedag

Lør/søn/helg/
høytid

I

 

II

 

III


IV

< 30 000


30 000 – 60 000

60 000 – 90 000

> 90 000

520

602

622

703

689

772

828

909

878

960

1030

1112

1029

1111

1234

1316

§ 9.4
kr 180 per påbegynt halvtime utover 30 minutter hver vei.

§ 12.1
minst kr 616 300 per år fra 1.1.2021.

§ 12.3
kr 494 pr. vaktdøgn.