KS og Legeforeningen ble ikke enige i forhandlingene av kommunelegeavtalen høsten 2019. Tvistebehandlingen som var avtalt til den 16. mars 2020, ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Av samme årsak, ble også partene i KS-området enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 15. september 2020.

Som følge av koronasituasjonen er KS og Legeforeningen enige om at KS’ siste tilbud skal legges til grunn uten nemndsbehandling. Avtalen gjelder til utløpet av hovedtariffavtalen den 15.9.2020. Virkningstidspunktet settes til 1.1.2020.

Alternativ godtgjøring for legevaktarbeid

Partene lokalt kan avtale alternativ godgjøring i legevaktordning med tilstedeværelse, etter tariffavtalens punkt 8.4. Det åpnes opp for å kunne avtale alternativ godtgjøring også for interkommunal legevaktordning i tiden kl 23.00-08.00.

Økning av satsene

For å styrke rekrutteringen til allmennmedisin er lønnen til LIS1, cand.med. med lisens og medisinske studenter med lisens økt med 10 prosent, til minst kr 606 000.

Øvrige økonomiske satser reguleres med 3,5 prosent.

Økning av satsene gjelder fra 1. januar 2020.

Last ned rundskriv B-3/2020 (pdf)