- Legeforeningen og KS har en felles ambisjon om at fastleger i kommunene skal sikres et bedre arbeidstidsvern, samtidig som kommunene må kunne tilby legevakt til alle innbyggerne, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø . Men etter lange forhandlinger har vi dessverre ikke klart å bli enige om veien videre.

Kommunelegeavtalen (SFS 2305) blir derfor en del av årets hovedtariffoppgjør. Nåværende avtale videreføres uendret, også de økonomiske satsene, inntil en ny tariffavtale er på plass.

- KS har hele tiden ment at de krevende spørsmålene om arbeidstid på legevakt må løses gjennom å se på fastlegenes samlede arbeidstid. Dette er et perspektiv vi tar med oss i de kommende forhandlingene, avslutter Tor Arne Gangsø.

B-rundskriv 8/2022 (pdf)