Hovedavtalen i KS-området innledes med at «de sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape beste mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer».

KS og organisasjonene gjennomførte høsten 2016 felles opplæring i Hovedavtalen. Til denne opplæringen laget partene i fellesskap et kursmateriale. Presentasjonen med tilhørende notatsider finnes nedenfor. Notatsidene gir utfyllende kommentarer til de enkelte «lysbildene». Presentasjonen vil være et godt verktøy, gjerne med egne tilpasninger, for lokal opplæring i Hovedavtalen, jf. HA del B § 1-5.

Lenkeblokk Icon Her kan du laste ned presentasjonen fra fellesskoleringen i september 2016

 

Lenkeblokk Icon Filmene fra fellesopplæringen finner du her