Hovedavtalen er i det all vesentlige videreført uten endringer. Det er lagt inn en tilføyelse «på alle nivå» i del B, § 1-5, for å presisere at alle ledere og tillitsvalgte skal være omfattet av oppfølging og opplæring i Hovedavtalen. Det skal sikre felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner.  

B-rundskrivet her omtales nærmere blant annet de mest sentrale bestemmelsene i hovedavtalen.