Hovedavtalen kan leses her. Protokollen fra forhandlingene og B-rundskriv 1/2024 er tatt inn bak i avtalen.
B-rundskrivet gir viktig veiledning til de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen. De sentrale parter er enige om forståelsen og anbefalt praktisering av avtalen slik det er beskrevet i rundskrivet.
Den trykte versjonen av Hovedavtalen kan bestilles på kundeservice@kf.no.