Partene er enige om en anbefalt forhandlingsløsning hvor hovedavtalen med enkelte endringer inngås for to år.

Partene er enige om små endringer i avtalens del B. Hovedavtalen skal etter vedtektene vedtas gjennom uravstemning. KS oppfordrer alle medlemmer til å svare på uravstemningen så snart som mulig, men innen klokken 12 fredag 18. februar 2022.

KS’ hovedstyre skal behandle forhandlingsresultatet på sitt møte 31. januar. Administrasjonen innstiller på at hovedstyret anbefaler medlemmene å stemme «ja» til avtalen.

I A-rundskrivet omtales prosedyrene for uravstemning og det redegjøres nærmere for avtaleendringene. Det gjøres videre oppmerksom på «Til protokoll» i rundskrivet.

Se uravstemningsgrunnlaget i A-rundskrivet her:

Lenkeblokk Icon A-rundskriv 1/2022 Uravstemning Hovedavtalen

Kort tid etter uravstemningsfristen blir ny hovedavtale i fulltekst tilgjengelig på ks.no. Hovedavtalen i trykt versjon kan på vanlig måte bestilles hos Kommuneforlaget.