KS og norske og islandske partnere skal bidra med norske erfaringer og beste praksis for innbyggermedvirkning, universell utforming og arealplanlegging.

Opprinnelig søkte 53 kommuner i Polen om å delta i prosjektet. 29 av disse ble plukket ut. KS’ oppgave er å finne norske partnere til disse 29 kommunene. KS samarbeider med sin søsterorganisasjon Association of Polish Cities om dette. I tillegg er OECD og et polsk forskningsinstitutt for arealplanlegging med. Se artikkel på ks.no.

Det er fortsatt behov for flere kommuner og fylkeskommuner som kan tenke seg å utforske muligheten for et spennende samarbeid med partnere i Polen. Vil din kommune være med på å utvikle smarte og bærekraftige lokalsamfunn i Polen? Den norske partneren vil få alle utgifter dekket, inkl. medgått arbeidsinnsats.

Det finnes prosjektsammendrag på engelsk fra hver enkelt kommune. Blant konkrete ønsker for samarbeid fra disse kan nevnes

  • Comprehensive improvement of urban accessibility standards
  • Developing social bonds and integrating local communities around open urban spaces
  • Designing open and accessible urban spaces
  • Ecological education, awareness-raising exercises, and improving ecology-centred integration
  • The Road to Electromobility
  • Improving public service quality standards
  • Social and career-related activation of local residents, young people included
  • Municipal waste
  • Efficient social activation

Det er massevis av spennende områder å samarbeide om, der norske kommuner både vil ha erfaringer og kunnskap og også nytte av å lære mer. Kommunene i Polen står nå overfor formidable utfordringer for å håndtere strømmen av flyktninger fra Ukraina. Et samarbeid med en kommune i Norge vil derfor være kjærkomment også med tanke på erfaringsdeling om hvordan legge til rette for mottak og integrering av flyktninger på kort og litt lengre sikt.

Er dette interessant for din kommune/fylkeskommune? Ta kontakt med KS (kontaktinformasjon nedenfor).