Nå søker Europarådets Kommunalkongress etter ungdomsdelegater til de to sesjonene i 2024.

Europarådets Kommunalkongress er den delen av Europarådet som arbeider for å fremme demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen samler lokalpolitikere fra de 46 medlemslandene og representerer mer enn 130 000 kommuner og regioner i Europa. Involvering og aktiv deltakelse fra ungdom er viktig for å bevare demokratiet og sikre bærekraftig utvikling.

I ni år, siden 2014, har Kommunalkongressen invitert ungdom til å delta i sine to årlige sesjoner – til å delta i debattene og gi innspill til hvordan Europarådets medlemsland bør møte sine utfordringer. I tillegg legges det opp til at ungdomsdelegatene utvikler egne prosjekter. Hensikten er å styrke ungdomsperspektivet i Europarådets arbeid, med særlig vekt på hvordan involvere ungdom i beslutningsprosessene på lokalt og regionalt nivå i Europarådets medlemsland.

Unge mennesker er Europas framtid. De skal være med på å forme politikken og dermed verden i årene fremover. Derfor er det viktig og nødvendig å slippe til og ikke minst lytte til de unge stemmene. Denne ordningen med ungdomsdelegater til Kongressen er nyttig både for ungdommen selv, for Europa og oss i KS. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

I 2023 har Simon Ingebrigt Golombek vært ungdomsdelegat fra Norge. Les mer om Simons erfaring her.

Som ungdomsdelegat i Kommunalkongressen må man delta i begge de to sesjonene som skal holdes i 2024: 25.–28. mars og 14.–17. oktober, begge i Strasbourg, Frankrike. I tillegg kommer prosjektarbeid mellom de to sesjonene.

Ungdomsdelegatene må oppfylle disse kriteriene:

  • være åpen, dediktert og motivert til å utvikle og styrke dialog mellom unge mennesker og valgte representanter på lokalt/ regionalt nivå;
  • være mellom 18 og 30 år;
  • bo og ha statsborgerskap i et av rådets 46 medlemsland;
  • være aktiv i ungdomsarbeid på lokalt eller regionalt nivå;
  • være tilgjengelig for å engasjere deg i aktivitet, inkludert forberedelse av prosjekter på grasrotnivå;
  • ha en interesse av å delta aktivt i politikk på lokalt og regionalt nivå;
  • ha gode tale- og skriveferdigheter;
  • snakke engelsk flytende

Norge har fem medlemmer i Europarådets Kommunalkongress. Den norske ungdomsdelegaten vil følge tett på arbeidet i den norske delegasjonen.

Søknad skal sendes direkte til Europarådet. Basert på innsendte søknader, vil Europarådet velge ut én ungdomsdelegat fra hvert land. Søknadsfrist er 7. januar 2024. Sammen med søknaden må du sende en kort video der du skal besvare noen spørsmål. Det er oppnevnt et panel i regi av Europarådet som velger ut ungdomsdelegatene. Svar på søknadene vil være klare i innen 9. februar 2024.

Reise- og oppholdsutgifter for ungdomsdelegatene vil bli dekket av Europarådet.

Kontakter:
Knut Hjorth-Johansen
Fagleder - europapolitisk koordinering
Send e-post
+47 95032710

eller

Sarah Burton
Head of the Table Office
Congress of Local and Regional Authorities
E-mail: congress.youth@coe.int