– Vi ber Russland stanse sin ulovlige angrepskrig øyeblikkelig, sier president i CEMR og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 

Gunn Marit Helgesen er president i den europeiske kommuneorganisasjonen Council of European Municipalities and Regions (CEMR). I en uttalelse, som hun har undertegnet på vegne av CEMR, gjentar organisasjonen sin sterke og urokkelige støtte til Ukraina.

- Vi fordømmer på det sterkeste fullskala-krigen som føres av russiske styrker mot Ukraina, og som er rettet mot uskyldige barn, sivile og folkevalgte, og ulovlig okkupasjon av ukrainske landområder, sier Helgesen.

Vi fordømmer krigen, som rammer uskyldige sivile og som har ført til så mange lidelser og ødeleggelser. Okkupasjonen av det ukrainske territorium er ulovlig og helt uakseptabel Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Fem ordførere fremdeles fengslet

Bortføringen av ukrainske ordførere representerer et brudd på menneskerettighetene og internasjonal humanitær lov. I uttalelsen krever CEMR at fem ordførere som fortsatt er fengslet må løslates umiddelbart.

- Det er usigelig trist at krigen fremdeles pågår to år etter Russlands invasjon av et fritt land i Europa. Vi er svært bekymret for våre kollegaer, og alle innbyggerne i Ukraina. KS jobber aktivt for å hjelpe ukrainske kommuner, og for å bidra til gjenoppbygging og utvikling i Ukraina, sier Helgesen.

Lenkeblokk Icon Les kronikken "Støtt grasrotdemokratiet i Ukraina"

Europarådets Kommunalkongress stiller seg bak Ukraina

Også Europarådets Kommunalkongress, som samler lokale og regionale folkevalgte fra de 46 medlemslandene gir støtte til Ukraina på toårsdagen. I sin uttalelse peker Kommunalkongressen på viktigheten av å søke rettferdighet for ofrene for krigen og å holde Russland ansvarlig.

Europarådet opprettet i fjor et Krigsskaderegister for Ukraina. Lokale myndigheter i Ukraina vil ha en viktig rolle. Her skal alle skader og tap som følge av krigen dokumenteres. Lokale myndigheter i Ukraina vil ha en viktig rolle i dette arbeidet.

Kommune-til-kommunesamarbeid

Kommunesektoren i Europa vil fortsatt arbeide for å støtte lokale og regionale myndigheter i Ukraina, gjennom å legge til rette for kommune-til-kommunesamarbeid og andre europeiske støtteordninger, heter det i uttalelsen fra CEMR.

Sammen med sin ukrainske søsterorganisasjon, Association of Ukrainian Cities (AUC) arbeider KS aktivt for å legge til rette for samarbeid mellom norske og ukrainske kommuner. Interessen blant norske kommuner for et slikt samarbeid er stor, både når det gjelder bidrag med akutt hjelp og mer langsiktig støtte til utvikling og gjenoppbygging.

KS har opprettet et nettverk for norske kommuner som har eller ønsker en ukrainsk samarbeidskommune, og har utarbeidet en veileder for slikt samarbeid.

Lenkeblokk Icon CEMRs uttalelse om Ukraina – på engelsk (PDF) Lenkeblokk Icon CEMRs uttalelse om Ukrainia på ukrainsk (PDF)