- Vi er godt fornøyd med at regjeringen ser ut til å imøtekomme innspill fra KS på flere sentrale områder. Blant annet nødvendige tilpasninger i kommunenes plikt til å gi et fullverdig grunnskoletilbud for nyankomne barn, samt endringer i integreringsloven som legger til rette for at de av flyktningene som har mulighet, kan komme raskt i jobb. Nå vil vi bruke de neste dagene til å sette oss grundig inn i hele forslaget fram mot behandling i Stortinget, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Regjeringens forslag til midlertidige regelverksendringer i ulike lovverk, skal samlet bidra til å lette kommuner og fylkeskommuners arbeid med mottak av et stort antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina. Forslaget kommer blant annet på bakgrunn av tidligere innspill til forenklinger fra KS. Endringene berører barnehageloven, opplæringsloven, barnevernloven, integreringsloven, helselovgivningen og plan- og bygningsloven.

Regjeringens forslag kan leses her: Proposisjon (regjeringen.no)
Stortingets behandling av forslaget kan følges her: Sak - stortinget.no
KS høringsuttalelse til lovforslaget kan leses her: Høringsuttalelse på ks.no