Vi prøver å tenke sammen, vi prøver å motivere hverandre, vi redefinerer saker, finner nye måter å se det på
Veileder i Rælingen

Formell utdanning og sertifiseringer

- Vi som jobber med sosialt arbeid skal ta utgangspunkt i et faglig, helhetlig og kritisk perspektiv som verdsetter menneskelig og kulturelt mangfold, sier de i Asker.

Der jobber alle ansatte ut fra et systemisk perspektiv. Veiledningsfaglig kompetanse er med på å skape bevissthet om relasjonen i en samtale. Det handler om hvordan du motiverer, hvordan du håndterer forhold mellom tillit og krav, og hvordan du som veileder bidrar til at introduksjonsdeltaker lykkes i å nå sine mål. Det er generelt høyt formelt utdanningsnivå blant veilederne, svært mange har sosialfaglig eller helsefaglig utdanning, mens andre har samfunnsvitenskapelig utdanning og utdanning innenfor karriererådgivning.

Gode grep for felles metodisk kompetanse

  • Legg til rette for et felles faglig fundament, for eksempel gjennom kursing
  • Kollegaveiledning og refleksjonssamtaler gir metaperspektiv og er viktig for utvikling av kompetansen
  • Internopplæring

Lederne er opptatt av å tilrettelegge for et felles faglig fundament. I Rælingen er alle veilederne sertifiserte i ICDP-metoden. Der kjører de dette som en gjennomgående metodisk tilnærming i veiledningsarbeidet. Metoden er egentlig utviklet for foreldre, men samme tilnærmingen kan brukes for å se ressursene for flyktninger. Ellers har veilederne ulike typer kurs og opplæring i metoder som «klart-jeg-kan», psykologisk førstehjelp, selvmordsforebyggende Vivat-kurs, LØFT og motiverende intervju (MI).

- Dette er nyttig kompetanse å ha med seg i samtalene med deltakerne, fordi vi kan ha blikk for mer enn bare hvordan går det på skolen eller hvor er du i trappa nå, vi har blikk på helheten; Er det andre ting som egentlig er der skoen trykker? Det må vi kanskje ta tak i først for at andre ting skal løsne, sier en av veilederne i Rælingen.

Refleksjon og kollegaveiledning

Uavhengig av formell kompetanse, er det å reflektere over egen atferd i veiledningsmøtene, trukket fram som et viktig grep for å lykkes i veiledningsarbeidet. Kollegaveiledning og andre former for kollegastyrte refleksjonssamtaler gjøres jevnlig. Da presenterer ofte en programveileder en case som utgangspunkt for veiledningen. Å få andres spørsmål og refleksjoner til casen, kan åpne opp for nye muligheter og løsninger sier veilederne.

I Asker kjøper leder denne tjenesten fra en ekstern aktør som tilbyr kollegaveiledning til alle ansatte, hver tredje uke. Å innta et slikt metaperspektiv på seg selv er viktig for å utvikle den kollektive faglige kompetansen, sies det.

Internopplæring

I Trondheim har de hatt eksterne inne som har kurset de ansatte i ulike veiledningsteknikker. Der har de etter hvert utviklet sin egen tilnærming som de kaller for «INNcoaching», med elementer fra både coaching og rådgivning. De har nå også startet en arbeidsgruppe med ansatte som har spesiell kompetanse på karriereveiledning, som sammen med en ansatt karriereveileder fra karrieresenteret i Trondheim skal lage en opplæring i karriereveiledning for alle ansatte på Spor 2.