Tanken bak modellen er at forebyggende tiltak er en investering som kan gi besparelser i fremtiden. Det har imidlertid vist seg at slike investeringer kan være vanskelige å gjennomføre eller prioritere. Investeringer er i første omgang er ren kostnad, før det i de neste årene kan komme økonomiske og helsemessige gevinster. Eksempler på gevinster kan for eksempel være redusert bruk av offentlige tjenester eller økte skatteinntekter.

Du kan lese mer om hvilke beregninger som ligger bak Utenfor-regnskapet i en egen dokumentasjonsrapport fra Rambøll.

Lenkeblokk Icon Last ned rapporten som viser beregningene bak Utenfor-regnskapet (pdf)

Om målgrupper og bruk

Investeringsmodellen kan brukes til å beregne konsekvensene av forebyggende tiltak for en rekke målgrupper. I modellen er det per nå et begrenset antall målgrupper, men modellen kan utvides til å inkludere flere på et senere tidspunkt. For at de økonomiske virkningene av et tiltak skal være mest mulig nøyaktig er det viktig at det velges målgrupper i modellen som ligner på den målgruppen som tiltaket er ment for.

Modellen forutsetter at den som bruker den selv legger inn enkelte tall. Det er viktig at disse tallene har høy kvalitet fordi de økonomiske konsekvensene ikke blir bedre enn kvaliteten på tallene som blir lagt inn.

Til slutt er det viktig å påpeke at beregningene viser virkninger for offentlige budsjetter, og ikke de samfunnsøkonomiske konsekvensene.