Utenfor-regnskapet kan brukes av alle som har en oppfatning om et forebyggende tiltak, og har informasjon om tiltakets målgruppe, kostnader og suksessrate. Verktøyet tar utgangspunkt i en rekke målgrupper og selvoppgitte tiltak, og regner deretter ut sparte kostnader for kommune, fylkeskommune og stat.

Verktøyet er en excel-fil. Det inneholder brukerveiledning, og forklarer hva du som benytter Utenfor-regnskapet selv må legge inn av tall og data.

Dersom du har spørsmål om knyttet til bruken, kan du kontakte Une Tangen i KS.

Lenkeblokk Icon Last ned Utenfor-regnskapet (xlsm)