Svarene ble lansert under rådmannssamlingen 21. mars. 

- Det er viktig at kommunene får opp selvbildet på at vi er nytenkende, og at vi bryter med gammel myte om at det bare er i næringslivet de tenker nytt. De siste årene har kommunesektoren løst større reformer som for eksempel samhandlingsreformen og innen rus, psykiatri, barnehage og  barnevern. Kommunen har vært innovative for å få dette til, både med hensyn til effektivitet og kvalitet, sier rådmann i Volda kommune Rune Sjurgard. 

Nyttig kunnskap
Undersøkelsen blant rådmenn og fylkesrådmenn kommer i tillegg til datagrunnlaget i Innovasjonsbarometeret. Fra Innovasjonsbarometeret vet vi at kommunesektoren er innovativ, og at det er ledere og medarbeidere som er de viktigste ressursene for åsette i gang og drive innovasjon i kommunene. 

- Det er veldig bra at det er gjennomført undersøkelser som dette. Det gir nyttig informasjon om innovasjon som igjen gir inspirasjon og kunnskap til innovasjonsarbeid i egen kommune, sier Sjurgard.

Viktig driver
Rådmannen i Volda kommune tror undersøkelsen vil fungere som en driver for videre innovasjonsarbeid.

- I forbindelse med kommunesammenslåing mellom Hornindal og Volda har vi fokus på hvordan vi kan tilrettelegge for at den nye kommunen kan bli innovativ. Vi ser på hvordan vi bør organisere kommunen for å åpne for innovasjonsprosesser, hvordan vi kan bygge innovasjonskultur og kompetanse for å øke mestringsfølelsen. Innsatsområder er digitale læremiddel og velferdsteknologi. Samtidig ønsker vi å stimulere til å ta ned «lavthengende frukter» i takt med den teknologiske utviklingen. I Volda har vi til nå hatt mest fokus på samarbeidsprosjekt i samarbeid med idrettslagene. Dette gjelder bl.a. fotballhall, skatepark og idrettshall, sier Sjurgard.   

Handler om å slippe løs kompetansen
Rådmann Sjurgard mener kommunene bør vurdere om innovasjonsprosesser i enkelte tilfelle kan erstatte tradisjonelle planleggingsprosesser. Innovasjon handler om å være god på behovsbeskrivelse, slippe løs kompetanse og erfaring til å finne løsninger gjennom samarbeid.

-Dette tar tid og ofte har behovet endret seg slik at løsningen ikke lenger er den rette når den endelig kommer på plass. Vi bør også være kritiske til overdreven bruk av balansert målstyring. Dette systemet setter virksomheten inn i fastsatte rammer der en driver en viss grad av kontroll. Vi trenger å etablere en risikokultur og ha aksept for at det blir gjort feil. Det bør settes av ressurser til eksperimentering og prøving i mindre skala for så å ta det i bruk i stor skala dersom en lykkes, sier han.