Veiledningen ble lansert på et webinar som kan ses i opptak under. Se nettsidene her

 

Virkemiddel for å løse sosiale utfordringer

Sosiale investeringer og effektkontrakter kan være effektive virkemidler for å løse mange av de store, sosiale utfordringene vi har i samfunnet. Effektkontrakter defineres ofte som investeringer som sikter mot å oppnå både en målbar sosial effekt for utsatte grupper, og økonomiske gevinster på kort og lang sikt. Det er en alternativ modell for offentlig-privat samarbeid, der ansvar og risiko fordeles mellom partene. Modellen reduserer risikoen for offentlige aktører og for leverandørene som inngår i samarbeidet.