Ingen vet hva fremtiden bringer, sies det. Men noen ganger er det nettopp det vi vet. Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom har større risiko for å havne på utsiden av samfunnet. Og vi vet at unge som dropper ut av skolen, som har atferdsproblemer eller som sliter med angst og depresjon, oftere enn andre strever med livene sine senere.

Utenfor-regnskapet viser verdien av å forebygge

Det koster mer å reparere enn å forebygge. Til nå har det ikke vært så lett å tallfeste, men med Utenfor-regnskapet har vi muligheten til å vise hva investering i forebygging betyr i kroner og ører. Av og til trenger vi et tall for å få gjennomslag. Utenfor-regnskapet gir dette tallet. Det tallfester verdien av å investere i mennesker. Bli med på lanseringen 7. mai!

Det hele skjer på SALT i Oslo, fra klokken 09:00 til 12:00. Vi har store navn på scenen. Personer som vil ta tak i inngrodde og kanskje litt forslitte idéer om hva vi mennesker bør kunne og være.  Og fortvil ikke om du ikke får vært fysisk til stede på SALT - arrangementet blir direkteoverført på ks.no!

Leo kommer - kommer du?

Med oss har vi Leo Ajkic - et av Norges aller heteste navn for øyeblikket. Gjennom NRK-serien Uro har han vist frem og lyttet til folks bekymringer for fremtiden og for hva ensomhet og et enormt press på velferdsstaten kan gjøre med oss og med samfunnet. Nå deler han sine tanker, tegner et bredt bilde av utenforskapets omfang og stiller det betimelige spørsmålet: Hva hindrer oss i å forebygge mer?

David Adampour er Rema-kjøpmannen som har ansatt tidligere medelever fra spesialklassen i butikken sin og som ser verdifull erfaring der andre ser mangler. «Det er ikke alltid så mye som skal til for å skape forandring. Men for mange ser etter det perfekte, samtidig som stadig flere sliter med å passe inn», har Adampour uttalt. Hvordan tenker vi nytt om hva kompetanse kan være, for å utnytte de ressursene folk faktisk har? Adampour utfordrer våre idéer om hva som er verdifull kompetanse i arbeidslivet.

"Vi har ikke noe annet valg enn å lykkes", sier Arne Skogsbakken, rådmann i Søndre Land kommune. Samtidig står han midt i kampen om knappe ressurser, og prioriteringer mellom den daglige driften og de langsiktige investeringene. Hvordan bruke penger på noe som ikke gir resultater før om 15 år når sykehjemmet forfaller og barneskolens kapasitet er sprengt, her og nå?

Penger brukt, er penger spart

Tiltak som koster lite i dag, kan spare fellesskapet for enorme summer på sikt. For tro det eller ei – penger brukt, er penger spart. Og den innsatsen vi gjør i dag, kan redde fremtiden. Tenk litt på det.