KS Partnerskap for radikal innovasjon (PRI) går metodisk og eksperimentelt til verks for å finne bedre rammebetingelser som gir bedre tjenester slik at færre faller utenfor arbeidsliv og utdanning.

Vi tror det er lurt å slutte med sektorvis budsjettering, måling av handling og et lovverk som fokuserer på gjøremål fremfor effekt. Nå tar flere til orde for at vi trenger mer effektrettede rammebetingelser.

Torsdag 21. oktober arrangerte PRI oppstartsworkshop. Sammen med  personer fra kommuner, fagmiljøer og stat ble det utviklet  konsepter PRI og et studentteam jobber nå videre med konseptene og gjør de klar for eksperimentering. Flere av workshopdeltakerne skal siden samles igjen for å gjøre en simulering med de nye konseptene og se hvordan det slår ut.

Hypotesene for arbeidet er:

  • Hvis vi gjør endringer i lovverket slik at det er mer fokus på effekt på tvers av sektorer, vil ansatte få rammer som understøtter å jobbe effektrettet og samhandle bedre ved behov.
  • Hvis vi budsjetterer og fordeler ansvar blant ulike tjenester basert på effekten som ønskes å oppnå, vil tjenestene ledes og samarbeide på en måte som gir effekt for barn og unge.
  • Hvis vi utvikler en ny systematikk for hvordan vi måler effekten tiltak og tjenester får for brukerne, vil vi oppnå bedre resultater for barn og unge.

 Hilde Schjerven, virksomhetsleder for oppvekst i Færder kommune – som var med på barnevernsforsøket

- Det er flott å få være med å jobbe med framtidas innretning og rammeverk. Det er helt fantastisk å få jobbe så kreativt og innovativt med dette. Vi som jobber i kommunene vet hvor utfordringene ligger, så vi trenger nye innfallsvinkler. Nyttig å få være med på å påvirke hvordan KS skal jobbe med dette. Jeg tar med meg noen verktøy tilbake til Færder. Jeg har blant annet forstått hvor viktig det er at lederne må ut på gulvet.

Elisabeth Haugen, leder i NAV Bømlo kommune

- I Bømlo har vi et brukerfokus, som er viktig og som jeg tenker vi kan dra nytte av i dette arbeidet. Jeg har fått mange innspill til utviklingen av egen virksomhet, og jeg er inspirert til å gå i gang allerede. Forandringsfabrikken er her, og de har gitt meg en påminnelse om hvor viktig det er å snakke med barn og unge.

 Else Berit Kyte, kommunalsjef for oppvekst i Øvre Eiker kommune

- Å få være med på dette har minnet meg på hvor utrolig viktig det er å innhente informasjon fra brukerne/innbyggerne systematisk. Kommunen gjør mye bra, men vi kan bli flinkere til å snakke med barn og unge. I Øvre Eiker har vi altfor store utgifter på barnevern. Det blir spennende å teste ut radikal budsjettering for å bygge ned sektoren. Jeg tror at barnevernsreformen også kan gi noen muligheter.


Les mer om Partnerskap for radikal innovasjon