Utfordringene kommunene står overfor er mangfoldige, og henger sammen. Valg som tas for å skape arbeidsplasser og muligheter for bedrifter påvirker tilgangen på arbeidskraft også for kommunens tjenester. Skole- og fritidstilbud for barn og unge er det som kan være avgjørende for at folk velger å flytte eller bo i kommunen. Vi presenterer derfor status for kommunen din basert på et stort antall indikatorer. De viser kommunens sårbarhet, muligheter for næringsliv, bostedsattraktivitet og lokale fortrinn. Samlet gir de et bilde av hvilke utfordringer som er særlig viktige å håndtere for nettopp din kommune.

Velg kommune her