Guide til god ledelse

Dette er et nyttig verktøy for å styrke ledere i kommunal sektor. KS mener at god ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne i dag og i fremtiden.

Lenkeblokk Icon Guide til god ledelse

Innovasjon er forandring som fører til at oppgaver blir løst på nye og mer hensiktsmessige måter – nytt, nyttig og nyttiggjort. Innovasjon er noe nytt, og ikke litt mer av det samme eller små tilpasninger til det eksisterende. Lederne er viktige for å fremme innovasjon, ikke minst for å etterspørre og verdsette nye ideer, peke på utviklingsområder fremfor besparelser (investere i det nye), og legge til rette for testing av nye løsninger. Mestringsorientert ledelse er avgjørende for å bygge kultur for innovasjon i egen organisasjon, og å finne nye løsninger i bredt samarbeid med mange aktører som har ulike interesser og behov.

Å gjøre noe nytt forstyrrer både våre vaner, kulturen og maktbalansen i en organisasjon. Det kan gå galt, noen kan tape. Av lederne kreves det derfor risikovillighet, men samtidig mot og trygghet i lederrollen. Det er krevende å stå i usikkerhet og holde fokus på ønskede resultater samtidig.

Vel så viktig som å akseptere risiko er det å ha en plan for hvordan man involverer ansatte med ulik kompetanse, og setter organisasjonen i stand til å jobbe innovativt. Det er enklere å lykkes med endringsprosesser dersom alle som blir berørt av endringene har en forståelse av hva som skjer, og hvorfor det er nødvendig.

 

Lenkeblokk Icon Tilbake til hovedsiden