Tips

Innovasjonsarbeidet er ikke alltid ferdig ved ny praksis. Bruk gjerne erfaringer fra dette arbeidet til å etablere en kultur for å samle gode idéer, gjennomføre kontinuerlige forbedringer og iverksette nye innovasjonsprosjekter.

 • 1. Drifte tjenesten

  Tjenesten driftes ved å følge dokumenterte arbeidsprosesser. Kommunen er eieren og ansvarlig for driften av den helhetlige tjenesten fra A til Å, og må derfor sørge for gode overganger i alle tjenesteledd. Kommunen skal sørge for at leverandører leverer i henhold til avtale, og at eventuelle problemer tas tak i. 

  Sørg for gode rutiner for vedlikehold av dokumentasjon på tjenesten, slik at det er enkelt å holde oversikt over eventuelle endringer.

 • 2. Måle og følge opp gevinster

  Resultater måles gjennom statistikk og tall, og samtaler med dem som mottar tjenesten for å følge opp om dere faktisk oppnår de gevinstene dere ønsker.

  Følg opp resultatindikatorer i gevinstoppfølgingen i ukentlige eller månedlige driftsmøter slik at ansatte kan se de gode resultatene og motiveres til videre innsats.

  Del gjerne resultatene med eventuelle leverandører i jevnlige statusmøter, og husk å måle og dokumentere leverandørenes leveranseevne.

  Noen ganger går ikke alt som planlagt, men det er helt greit. Det viktigste er at dere reflekterer og lærer underveis, og følger opp avvik i gevinster med korrigerende tiltak.

  Tips!

  Velg ut noen få resultatindikatorer som er mulige å følge opp, ikke velg for mange eller for komplekse måltall.

  Innovasjonseksempel

  Asker kommune: Velferdslab

  Asker Velferdslab gir et samordnet tjenestetilbud der relevante kommunale tjenester og eksterne samarbeidspartnere investerer i den enkelte familie med mål om å øke levekår og livskvalitet. Asker vant innovasjonsprisen i 2017.

  Les mer her
 • 3. Forbedre og innovere

  Når endringene er gjennomført jobber dere videre med både kontinuerlig forbedring og tjenesteinnovasjon.

  Etter implementering av en ny tjeneste, er det lurt å etablere en lavterskel kanal for å samle innspill og idéer fra både brukere og ansatte. Å dyrke en innovasjonskultur og sette forbedringsarbeid i system, gjør dere mer forberedt til å møte fremtiden.

  Det er lurt å skille mellom kontinuerlige forbedringer som krever mindre grep direkte i drift, og idéer som krever større innovasjonsprosjekter. Når en idé krever en mer omfattende endringsprosess, startes et nytt innovasjonsløp. Da er det viktig å bruke god tid på å identifisere reelle brukerbehov, uansett hvor lovende idéen er.

  Tips!

  Gjennomførte tjenesteinnovasjonsprosesser kan suppleres med LEAN-tankegang eller andre metoder for kontinuerlig forbedringsarbeid.

Relevant verktøy:

Lenkeblokk Icon Gevinstrealisering