Les også

Lenkeblokk Icon Forsøksordningen må bli skritt på veien til større handlingsrom

Det svenske utvalget ble opprettet i 2021 og skal etter planen levere sin utredning i desember 2023. Mandatet til utvalget er å foreslå tema for forsøk, vurdere om og hvordan staten bør støtte forsøkene, hvilke hindre staten må fjerne for å gjennomføre forsøket, utrede konsekvenser av dem og foreslå eventuelle lovendringer.

Viktig at vi får til forsøk

- Det er viktig at vi nå får etablert en forsøksordning i Norge, innledet direktør for området forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland da delegasjonen besøkte KS. For en tredjedel av norske kommuner er det flere lover enn innbyggere. Norge er veldig lovregulert. Derfor er det viktig å få prøvd ut hvilke reguleringer som står i veien for gode løsninger lokalt.

Delegasjonen besøkte også kommunal- og distriktsdepartementet.

Bedre metoder for svenske kommuner

Den svenske utredningen skal spesielt vurdere nye måter å samarbeide på, eller hvordan  nye metoder kan tas i bruk. Hensikten er å bedre kommunenes og regionenes kapasitet til å håndtere de samfunnsutfordringene de står overfor. Gjennom et samlet arbeid med forsøksvirksomheten kan staten bidra til å finne løsninger og etablere nye arbeidsmetoder for kommunene for å håndtere utfordringene.

Samarbeid mellom ulike offentlige aktører og på tvers av nivåer  er  viktig for å få mer  effektive arbeidsmetoder ogsamordne innsatser.

Bedre uten forsøkslov?

- I motsetning til Norge har ikke Sverige en egen forsøkslov.- Spørsmålet er om vi som ikke har en forsøkslov, kanskje skaper en mer moderne ordning, enn det dere får i Norge, humret utredningslederen etter en gjennomgang av prosessen i Norge.