Heftet skal inspirere til nye samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer, og utnytte innsikt, skaperkraft og ressurser til beste for innbyggerne.

- Denne dagen har jeg gledet meg til. Sosiale entreprenører kan hjelpe oss med å skape et samfunn som gir muligheter for alle. Nå vil vi gjerne inspirere det offentlige til mer samarbeid med dem, sa kommunal- og moderniseringsministeren da han åpnet lanseringen.

KS har vært sentrale i utviklingen av heftet og bidratt til å løfte inn kommunenes erfaringer, utfordringer og behov. Inspirasjonsheftet består nå av oppskrifter og veiledere knyttet opp til konkrete erfaringer fra kommuner og sosiale entreprenører. Heftet tar for seg kulturelle, organisatoriske og juridiske utfordringer og viser frem hvilke løsninger kommunene har funnet i samarbeid med sosiale entreprenører.

- Vi håper dette inspirasjonsheftet blir et nyttig redskap for kommunene, som kan gjøre det lettere å etablere nye samarbeid og som bidrar til innovasjon og nyskaping i de kommunale tjenestene, uttalte Helge Eide under lanseringen.

Ideheftet ble lansert på Hovseterhjemmet, avdeling Økern sammen med den sosiale entreprenøren Generasjonsmøte M, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS.

Kommunene er opptatt av hvordan de kan samskape de beste løsningene for innbyggerne. Det er både nasjonalt og internasjonalt et stigende fokus på å skape innovative velferdsløsninger i ulike samarbeidskonstellasjoner mellom kommuner, sosiale entreprenører, sivilsamfunn og privat virksomheter. Velferdsstaten er under press fra flere kanter og utfordringene oppleves sterkest i kommunene. Mange kommuner samarbeider godt med sosiale entreprenører allerede, og flere av disse har medvirket med sine erfaringer i dette inspirasjonsheftet.

Sosiale entreprenører skaper nye løsninger på kjente og ukjente utfordringer i samfunnet. For kommunene betyr dette for eksempel å finne nye løsninger på hvordan vi kan øke livskvaliteten for eldre, redusere mobbing, integrere flyktninger og skape arbeidsplasser for personer som har falt utenfor.

Kommunen løser mange oppgaver, men nye behov oppstår som må løses på nye måter og kanskje med en annen kompetanse enn den kommunen besitter. Gjennom samarbeid med sosiale entreprenører, innbyggere og næringsliv kan vi skape nye og ukjente løsninger som skaper verdi for kommunen og for innbyggerne.

For å lykkes med dette må kommunene løfte frem sine utfordringer, invitere til samarbeid og undersøke hvilke erfaringer andre kommuner har. Og nettopp her blir dette inspirasjonsheftet viktig.

Videre lesning:

Inspirasjonsheftet Veier til samarbeid