- Det er veldig gøy at kommunesektorens innovasjonsbarometer vekker oppsikt internasjonalt. Barometeret har gitt oss unike data og analyser av innovasjon i kommuner og fylkeskommuner, noe OECD har fått med seg, sier Une Tangen, seniorrådgiver i KS.

Nå vil OECD finne ut om andre land kan bruke Innovasjonsbarometeret for å utvikle og satse på offentlig innovasjon.

Vil ha mer systematisk satsing
Sammen med representanter fra de andre nordiske landene er KS ansvarlig for en sesjon om hvordan man kan måle innovasjon i offentlig sektor. OECD er interessert i hva resultatene kan brukes til, og hva som er de største utfordringene knyttet til slike målinger.

OECDs årlige innovasjonskonferanse er en viktig møteplass for embetsmenn og politikere som er opptatt av innovasjon i offentlig sektor. Temaet for OECDs årlige innovasjonskonferanse er hvordan offentlig sektor kan bevege seg fra sporadiske til systematiske satsinger på innovasjon.

Kan sammenlignende landene i Norden 
Det var i februar 2018 at KS lanserte det første Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor. Det er en undersøkelse av innovasjon i kommunale virksomheter innenfor to sektorer: Helse og omsorg og oppvekst og utdanning. En av hensiktene med barometeret er å jobbe mer målrettet mot regioner og fylker, og planlegge tiltak ut fra hva de største utfordringene og styrkene er.

- Når de nordiske landene nå har gjort tilsvarende målinger som Innovasjonsbarometeret, kan vi ikke bare sammenligne innad i Norge, men også på tvers av fem land. Det gir grunnlag for læring både nasjonalt og på nordisk nivå, sier Tangen.