Dagens løsninger vil ikke alltid være gode nok i framtida, enten fordi innbyggerne forventer noe annet eller fordi kommuneøkonomien eller samfunnsutviklingen tvinger fram nye løsninger. En ny hverdag krever nye tilnærminger. Uavhengig av utviklingsperspektivet, så er det en politisk oppgave å stille seg i spissen for den lokale utviklingen. Her kan innovasjon være et strategisk virkemiddel. 

 

Innovasjon er for mange et komplisert begrep. KS bruker følgende definisjon:

 

"Innovasjon er noe som er nytt, nyttig og nyttiggjort.
En ny, og samtidig så god løsning, at folk vil ta den i bruk"

 

KS’ innovasjonstrening avmystifiserer innovasjon og vi viser mulighetene som ligger i å bruke nye tilnærminger og metoder i utviklingen av kommunen. 

 

Dagen skreddersys etter kommunens behov. Programelementene bygger på relevante emner og verktøy fra innovasjonsfeltet satt i en lokalpolitikers kontekst. Herunder bl.a. temaer fra «Tillit»-håndboka. Dagen har også en stor grad av involvering av deltagerne og praktisk arbeid.

 

En innovasjonsdag kan inneholde følgende:

 

  • Innovasjon i en kommunal kontekst – innovasjon som systematisk verktøy
  • Innovasjonsspørsmålet – hvordan identifisere kommunens utfordringer
  • Politikernes rolle i innovasjonsarbeidet – hvilket politisk lederskap og nye politiske prosesser skal til for å drive innovasjon
  • Samspillet mellom administrasjon og politikere – Forutsetning for et godt innovasjonsklima 
  • Innblikk i konkrete verktøy som Veikart for tjenesteinnovasjon og SLIK

 

Ta kontakt for mer informasjon.