Et hovedtema for webinaret var hvordan kommunene og fylkeskommunene kan arbeide med søknader fram til fristen for å sende foreløpige søknader 8. september 2023. Målgruppen for webinaret er både politikere, ledere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner som er interesserte i forsøksordningen.

Invitasjonen og nærmere informasjon om forsøksordningen finner du på nettsiden til Kommunal- og distriktsdepartementet Forsøkskommune - regjeringen.no.

Har du spørsmål kan du sende dem til forsokskommune@kdd.dep.no

 

Program 22. juni kl 12.00-13.30

  1. Innledning v/ styreleder i KS Gunn Marit Helgesen og statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet
  2. Mål og rammer for forsøksordningen. Veiledning til søknadsprosessen. v/Kommunalavdelingen, Kommunal- og distriktsdepartementet
  3. Spørsmål og svar