- Ofte er det store byer som beskrives som innovative, men små steder kan også få ting til å skje, sier utviklingssjef i Træna kommune Moa Björnsson.

Tidligere i år vant Træna kommune KMDs innovasjonspris for sitt offensive innovasjonsarbeid. I 2014 stod kommunen overfor en krise da hjørnesteinsbedriften var truet av nedlegging. Siden den gang har kommunen jobbet langsiktig for å unngå å bli en omstillingskommune. Nå opplever kommunen tilflytting som følge av nye arbeidsplasser som er skapt gjennom kreative innovasjonsprosesser i kommunen.

Utviklingssjef Moa Björnsson i Træna kommune. Foto: Træna kommune

På hugget i rollen som innovatør
Træna, Trondheim og Stavanger kommuner tar innbyggeren på alvor i innovasjonsarbeidet og skaper nye arenaer for involvering og samskaping. Alle deltar på Nordens største smartbykonferanse Nordic Edge, og seminaret som KS arrangerer i samarbeid med Forskningsrådet og DOGA (Design og Arkitektur Norge). Her gis råd, metoder og eksempler på hvordan en kan involvere lokalsamfunnet for å utvikle bærekraftige byer.

- Innovativ kultur oppstår når mennesker er åpne, løsningsorienterte og uredde for å bryte normer uansett stedets størrelse. Vi er klar over hvilken kraft og sjarm kommunen vår har og har greid å utvikle Træna festivalen til et årlig arrangement skapt av lokalbefolkningen, sier Bjørnsson.

 

 

Siri Holmboe Høibo (Doga), Tina Aksnes (Stavanger), Kristian Mjøen (Trondheim) og Kristian Dyrkorn (Rambøll) under KS-sesjonen på Nordic Edge. Foto: Marius Vervik, Nordic Edge

Innbyggerinvolvering i Stavanger
Stavanger kommune har erfart hvordan en oppnår kontakt med egne innbyggere gjennom prosjektet «Vi vil bo i Hillevåg». Som et tiltak satte kommunen i gang Vinterlys-prosjektet for å vise hvordan utebelysning kan få befolkningen til å se annerledes på byen sin. Prosjektet har involvert store deler av innbyggerne og skapt engasjement. Stavanger kommune har utviklet et veikart som gir retning for arbeidet med å gjøre Stavanger til en smart by, og der teknologi, partnerskap og innbyggerinvolvering er viktige drivere. Målet er å styrke kommunens evne til å håndtere de store samfunnsutfordringene, utvikle bedre tjenester for innbyggerne og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.  

 

Kommunepaviljongen på Nordic Edge, Mission Possible. Foto: Marius Vervik, Nordic Edge

Kultur for deling 
KS’ innovasjonsbarometer viser at det er høy innovasjonsaktivitet i kommunal sektor. 3 av 4 kommunale virksomheter har gjennomført og tatt i bruk innovasjoner de to siste årene. Innovasjon foregår over hele landet og det er mest innovasjon i mellomstore kommuner. Kommuner og fylkeskommuner lærer av hverandre og er i tillegg gode på gjenbruk, viser KS’ innovasjonsbarometer. I utstillerdelen under Nordic Edge er det lagt til rette for enda mer deling.

- God delingskultur bidrar til at kommuner blir inspirert av hverandre og unngår feil andre har gjort før. I tillegg kan det spare kommunene for store utviklingskostnader, og gi bedre løsninger for innbyggerne.  Med deling og erfaringsutveksling vil også kommunen komme raskere til målet, sier seniorrådgiver i KS, Anne Romsaas.