Prisen ble delt ut av statssekretær i KMD Aase Marthe Horrigmo på konferansen Fremtidens kommuner i Arendal. Som første kommune i Norden har Trondheim tatt steget over i universitetskommunen Trd 3.0, og etablert et helhetlig og institusjonalisert samarbeid med NTNU. 

Dette er en ny måte å organisere forsknings-, innovasjons- og utviklingssamarbeid på. Kommunen og NTNU samarbeider om å bryte ned siloer og etablerer felles kunnskaps- og innovasjonsnettverk. Kommunen får tilgang på forskere og kunnskap og nettverk som universitetet har. Og NTNU kan bruke kommunen som et laboratorium i i samfunnsnyttig forskning.

Ledelsesskolen i Trondheim kommune

I prosjektet «Ledelsesskolen» blir lederne på alle nivå av organisasjonen utfordret til å kjøre egne innovasjonsprosesser. De avslutter med å presentere forslagene for direktører, kommunalsjefer og fagpersoner. I juryens begrunnelse står det at dette er en ny og spennende måte å drive innovasjonsarbeid på, og juryen berømmer kommunen for deres evne til å øke innovasjonskapasiteten hos alle ledere i organisasjonen og deres ansatte.

Juryen mener Trondheim kommune er et godt forbilde som mange kommuner kan lære av. Det er jobbet godt med innovasjons- og digitaliseringsarbeid i flere sektorer. Vi gratulerer Trondheim som tenker helhetlig, langsiktig og realiserer konkrete verdier.

Ulstein og Fjell sterke finalister

Ulstein kommune var sammen med Fjell en sterk kandidat til årets innovasjonspris. Juryen mener andre kommuner bør se til Ulstein og hvordan de samarbeider med næringslivet for å møte morgendagens rekrutteringsutfordringer.

Bakgrunnen for prosjektet «Teknologiskolen» var et økt behov for teknologikompetanse i næringslivet. I teknologiskolen gir kommunen alle barn i grunnskolen tverrfaglig undervisning og innføring i programmering og 3D-printing. Koding er viktig fordi det trener elevene i problemløsningstankegang. Det lærer elevene å dele opp komplekse problem, og se løsninger skritt for skritt. Både næringsliv og offentlig sektor trenger denne kompetansen fremover.

Ved å involvere både næringsliv og innbyggere viser Ulstein hvordan en skal arbeide sammenhengende og på tvers av sektorer i kommunen. Juryen berømmer Ulstein kommune for deres satsing på fremtidig innovasjonskraft, helhetlig tankegang og arbeid for å spre de gode idéene. Ulstein-modellen er tatt i bruk i andre kommuner i Møre og Romsdal. Vi gratulerer!

Fjell tråkker opp nye stier

Fjells løsninger på integreringsområdet er unike, de er spennende og de løser flere behov.
I stedet for å gi flyktninger to års innføringskurs i norsk språk og kultur skal prosjektet «Rett i jobb i Fjell kommune» få de nye innbyggerne rett ut i arbeidslivet. Kommunen er selv med på integreringsdugnaden, og har ansatt ti flyktninger uten at de har gått gjennom introduksjonsprogrammet. «Rett i jobb» har hatt god effekt, og gjør flyktningene både fornøyde og produktive fra første arbeidsdag. De bidrar til samfunnet samtidig som de lærer seg norsk.

Prosjektet «Integreringsrådslag» sørger i tilleggfor at Fjell ivaretar brukerperspektivet gjennom et råd med 12 flyktninger. Målet er deltagelse og involvering i lokalmiljøet. Dette fungerer som en viktig kanal for å holde dialog med målgruppen, og gjennom systematisk arbeid gir dette flyktningene større nettverk og styrker den enkeltes integrering.

Fjell kommune satser på brukerinvolvering og klarer å tenke nytt for å løse komplekse kommuneutfordringer. Juryen mener mange kommuner har mye å lære av Fjell. Vi gratulerer!