Bred deltakelse: KS deltar på Nordic Edge Expo 24. - 26- september med en egen paviljong i samarbeid med DOGA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Her vil det foregå en rekke aktiviteter rundt sporene demokrati under press, lokal innovasjon, verdiskaping, sosial bærekraft og mobilitet. Ambisjonene er å skape en felles arena for å dykke dypere inn i temaene gjennom intervjuer, paneldebatter, foredrag, partnerbørser og interaktive sesjoner.

-I samarbeid med DOGA, Forskningsrådet og Innovasjon Norge ønsker vi å bringe folk sammen, fasilitere og hjelpe nye relasjoner, nye samtaler og nye samarbeid, sier Anne Romsaas, seniorrådgiver i KS.

KS deltar også med seminaret «Smart bærekraft og demokrati», særlig myntet på ordførere, rådmenn og smartbyansvarlige i kommunene. Smarte byer og samfunn ses nå i direkte sammenheng med FNs bærekraftsmål, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har tydeliggjort at bærekraftsmålene skal bli en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanlegging i kommuner og fylkeskommuner. Seminaret tar for seg hvordan kommuner kan jobbe politisk, faglig og på ledernivå med å realisere bærekraftsmålene.

-Mange kommuner er kommet langt i dette arbeidet, og på dette seminaret samles kommuner som ønsker å lære av hverandre og forene krefter for arbeidet fremover, sier Romsaas.

Se og bli sett

-På Nordic Edge kan kommunene synliggjøre hvordan de ser for seg framtiden, med løsninger og muligheter. Ikke minst er det et godt sted å se hva andre gjør, og hvordan man kan nyttiggjøre seg andres erfaringer, sier regiondirektør Helene Arholm i KS.

Arholm trekker også fram kontakten med leverandører av ulike løsninger som en stor fordel med å være tilstede.

Sette dagsorden

-Politisk er det også interessant. Hvordan skal kommunene drives framover, med digitalisering og aksjonsdemokrati? Å finne gode, felles løsninger på ulike problemstillinger vil være nyttig for mange, sier Arholm.

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen kjennetegnes med demokrati og høy innbyggerinvolvering. Norske kommuner har et godt samarbeid med kommuner i de andre nordiske landene, og KS har tett kontakt med sine søsterorganisasjoner i de andre nordiske landene.

-Nordic Edge Expo er en god arena for å utveksle erfaringer om hvordan samfunnet er bygget opp og drives, sier Arholm.

Les mer om Nordic Edge på denne nettsiden.

Lenkeblokk Icon PDF: brosjyre med program for Nordic Edge.